Smileys

Bild Titel Text
:( :( :(
:mellow: :mellow: :mellow:
:o :o :o
:huh: :huh: :huh:
^_^ ^_^ ^_^
:cool: :cool: :cool:
:lol: :lol: :lol:
-_- -_- -_-
<_< <_< <_<
:wub: :wub: :wub:
:unsure: :unsure: :unsure:
:wacko: :wacko: :wacko:
:blink: :blink: :blink:
:ph34r: :ph34r: :ph34r:
:lock: :lock: :lock:
:hilfe: :hilfe: :hilfe:
:bounce: :bounce: :bounce:
:pfeif: :pfeif: :pfeif:
:lool: :lool: :lool:
:smoke: :smoke: :smoke:
:santa: :santa: :santa:
:rot: :rot: :rot:
:motz: :motz: :motz:
:arzt: :arzt: :arzt:
:bier: :bier: :bier:
:wein: :wein: :wein:
:devil: :devil: :devil:
:todlach: :todlach: :todlach:
:closedeyes: :closedeyes: :closedeyes:
:excl: :excl: :excl:
:glare: :glare: :glare:
:ninja: :ninja: :ninja:
:cop: :cop: :cop:
:hippi: :hippi: :hippi:
:naughty: :naughty: :naughty:
:uhuh: :uhuh: :uhuh:
:angst: :angst: :angst:
:hide: :hide: :hide:
:crazy: :crazy: :crazy:
:winke: :winke: :winke:
:lol1: :lol1: :lol1:
:confused: :confused: :confused:
s_grrr s_grrr s_grrr
:thx: :thx: :thx:
:don: :don: :don:
s_applaus1 s_applaus1 s_applaus1
:w00t: :w00t: :w00t:
:-) :-) :-) :)
s_bierkrug s_bierkrug s_bierkrug
=) =) =)
:respekt: :respekt: :respekt:
;-) ;-) ;-) ;)